VANA

سامانه مدیریت سرویس های سازمانی

سامانه مدیریت سرویس‌های سازمانی (ایاب و ذهاب سازمانی)، جهت کنترل، مدیریت و برنامه‌ریزی وسایل نقلیه خودرویی که وظیفه ایاب‌وذهاب پرسنل سازمانی را به محل کار، منزل، محل پروژه، ماموریت و... دارد، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

  • feature برنامه‌ریزی مدون برای سرویس‌های ایاب‌وذهاب
  • feature برقرارى نظم و مديريت زمان
  • feature سهولت انجام کار و کاهش هزینه
Organization Shuttle
Mission Service

سامانه مأموریت ناوگان خودروئی

سامانه مدیریت مأموریت ناوگان خودرویی، جهت کنترل، مدیریت و برنامه‌ریزی وسایل نقلیه خودرویی که وظیفه انجام ماموریت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی را دارند، طراحی و پیاده‌سازی گردیده است. با استفاده از این سامانه می‌توان کنترل کامل بر بخش درخواست‌های خودرو و پایش دقیق از وضعیت ارائه سرویس و توزیع درخواست ناوگان ملکی و پیمانکاری را اختیار داشت.

  • feature ارتباط سیستمی و فرآیند محور ذی نفعان و حذف روش‌های سنتی
  • feature مدیریت ماموریت‌ها
  • feature شفاف‌سازی امور مالی و قراردادی

سامانه مدیریت سرویس مدارس

سامانه حمل و نقل ایمن مدارس با فراهم ساختن امکان مشاهده مستقیم و لحظه به لحظه توسط والدین، شرایطی را فراهم میسازد تا اولیا مدرسه نیز بتوانند مستقیما و بدون صرف وقت به کنترل وضعیت حمل و نقل مدارس بپردازند.

  • feature پیشگیری از خارج شدن احتمالی سرويس از مسیر مورد نظر
  • feature اطلاع رسانی زمان رسیدن سرویس به خانواده ها
  • feature امکان مشاهده و کنترل لحظه به لحظه سرویسها
shuttle school

برخی از قابلیت ها و ارزش آفرینی های
سامانه مدیریت سرویس وانا

برنامه‌ریزی سرویس‌

روزانه، هفتگی، ماهیانه، ترمیک،موردی و...

گروه‌بندی ناوگان و مسافران

CIP, VIP, مدیران، پرسنل، میهمان و...

اپلیکیشن

ویژه کاربران و سفیران

صورت وضعیت و کارکرد مالی

برای راننده، ناوگان و پیمانکاران

رصد و پایش لحظه‌ای ناوگان

به همراه تاریخچه ی مسیرهای طی شده

ثبت تردد

با سیستم‌های بیومتریک مانند اثرانگشت و یا کارتخوان

سفارشی سازی

براساس نیاز و معیارهای مشتریان

مدیریت زمان

کنترل و صرفه جویی در زمان

کنترل و نظارت والدین

پایش و رصد آنلاین سرویس

گزارش ‌ساز

تنوع در ایجاد گزارشات

مدیریت پیمانکاران

پنل ویژه پیمانکاران

مسیریابی هوشمند

اولویت‌بندی ایستگاه‌ها به صورت سیستمی و هوشمند