VANA

چرا مدیریت کار تیمی وانا؟

یک راه حل قدرتمند برای مدیریت پروژه ها و کارهای تیمی

ابزاری کارآمد برای تیم های فروش و بازاریابی، توسعه، پروژه، پشتیبانی، ارتباط با مشتریان و...

ویژگی های نامحدود

این سامانه به شما کمک می کند پروژه ها را مدیریت کنید و با تمرکز بر روی وظایف مهم در یک محیط یکپارچه کسب و کار خود را سازماندهی کنید.

راهکارهای سامانه آنلاین مدیریت کار تیمی برای

  • feature فروش و بازاریابی
  • feature توسعه نرم افزار
  • feature مدیریت پروژه
  • feature ارتباط با مشتریان
  • feature پشتیبانی
  • feature طراحی
  • feature اداری و منابع انسانی
cwm